Navigácia

Stránky krúžku sokoliarsky

Prečo je náš krúžok najlepší?

  

S o k o l i a r s k y   k r ú ž o k

 

     V uplynulom období si krúžok si získal veľkú popularitu. Je určený pre žiakov druhého stupňa a zastrešuje ho Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskom poľovníckom zväze a Škola v prírode pod Sitnom. Cieľom je naučiť spoznávať deti pernaté dravce v prírode, na ruke, naučiť sa s nimi pracovať, cvičiť a poskytnúť základnú rehabilitáciu. Žiaci, ktorí absolvujú záujmový útvar  - Mladý sokoliar a prejdú záverečným meraním vedomostí zo sokoliarstva, získajú preukaz - Priateľ sokoliarstva, ktorý vydáva Slovenský klub sokoliarov pri Slovenskom poľovníckom zväze.

     Tento preukaz umožní žiakom - sokoliarom, ľahšie absolvovanie veľkej sokoliarskej skúšky, voľný vstup pre držiteľov týchto preukazov aj s rodinami na sokoliarske expozície v rámci celého Slovenska. Žiaci - sokoliari sa stanú odborníkmi vo svojom mieste bydliska v oblasti ochrany a spoznávania pernatých dravcov a budú to práve oni, kto poskytne prvé základné informácie pri nájdení poraneného dravca. Týmto krokom urýchlia záchranu chráneného živočícha.

     Sokoliari, ktorí vyrastali v regióne Banskej Štiavnice sú vysoko hodnotení nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí (Česko, Nemecko, Rakúsko, Dánsko, Taliansko, Anglicko, USA), kde pracujú na letiskách ako biologická ochrana letísk, v sokoliarskych odchovniach, sokoliarskych expozíciách.

     Táto aktivita vedie k plnohodnotnému využívaniu voľného času detí a mládeže, čo odbúrava možnosť spadnúť do priepasti, kde na deti číhajú návykové a omamné látky a možnosť zapojiť sa do nezákonných činností.

 

Vedúci krúžku: Mgr. Pavel Michal

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella
    Zš S MŠ M. Hella Štiavnické Bane č. 128, 969 81
  • 045 6929187

Fotogaléria