Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Výberové konanie

 • V sieti

  Pekný deň prajem, vážení rodičia a milí kolegovia,

  z UPSVaR nám zaslali informáciuu pre rodičov a učiteľov, na základe ktorej by som Vám rád dal do pozornosti dnešnú večernú ponuku na programe RTVS 2. Dnešné večerné vysielanie bude patriť dokumentu V sieti. Jedná sa o dlho očakávaný dokumentárny film, ktorý naliehavým spôsobom otvára tabuizovanú tému zneužívania detí na internete. Film nie je určený výlučne pre profesionálov, ale pre celú širokú verejnosť, rodičov.

  Upútavka na film:

  https://www.youtube.com/watch?v=OxUZz5wP5Pc

  Viac o filme tu:

  https://www.rtvs.sk/televizia/program/17184/263680

  Program: RTVS 2 (10.3.2021)

  20:10 – 21:50    V sieti (dokumentárny film)

  21:50 – 23:00    Diskusia k dokumentárnemu filmu V sieti - Čo sa deje za dverami detskej izby?

  23:00 – 23:16    V sieti (film o filme)

  Chcem Vás poprosiť, venujte tomuto filmu pozornosť, zvlášť v tejto ťažkej pandemickej situácii, keď sú najmä deti 2. stupňa už takmer rok zavreté vo svojich detských izbách. Urobme všetko pre to, aby sme aj týmto spôsobom prispeli k ochrane našich detí.

  Vopred Vám ďakujem za Váš čas a želám pekný deň.

  Mgr. Pavel Michal – riaditeľ školy

 • Oznam

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  školské vyučovanie bude aj v týždni od 18. 1. 2021 prebiehať dištančnou formou (online cez aplikáciu ZOOM) pre všetkých žiakov základnej školy (1. stupeň aj 2. stupeň).

  Z tohto dôvodu Vás informujeme, že pokiaľ rodičovi nie je umožnené pracovať z domu, je možné od 18.1.2021 zriadiť školský klub detí 1.stupňa pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry (zdravotníci, hasiči, príslušníci policajného zboru a pod.) alebo pre deti, ktorých rodičia nemajú umožnené vykonávať prácu z domu. Za rovnakých podmienok bude otvorená aj trieda materskej školy. Zvoz detí školským autobusom bude zabezpečený.

  Pokiaľ patríte do tejto skupiny, prosíme Vás, aby ste svoj záujem o umiestnenie dieťaťa v materskej škole alebo v ŠKD nahlásili triednemu učiteľovi dieťaťa ešte dnes 14.1.2021 (štvrtok) do 18:00 hod.

 • Začiatok vyučovania v roku 2021

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Dovoľte, aby sme Vám poďakovali za trpezlivosť a spoluprácu v roku 2020. Zároveň Vám do nového roku želáme veľa úsmevov, radosť, pokoj a hlavne zdravie.

  A pretože už všetci spoločne očakávame začiatok vyučovania v kalendárnom roku 2021, chceme Vás ubezpečiť, že sledujeme aktuálnu situáciu a po zverejnení ďalších pokynov z MŠVVaŠ SR Vám hneď (pravdepodobne v priebehu utorka 5.1.2021) poskytneme potrebné informácie.

 • Vianočné prázdniny

  Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

  vianočné prázdniny v základnej škole a zároveň aj v materskej škole budú od pondelka 21.12.2020 do piatku 8.1.2021. Začiatok vyučovania v základnej škole i v materskej škole je v pondelok 11.1.2021.

  Nástup do školy pre žiakov 2. stupňa ZŠ (5. – 9. ročník) bude podmienený negatívnym výsledkom testu na Covid-19 žiaka a jedného zákonného zástupcu žiaka.

  Mobilné odberové miesto (testovanie) bude zriadené v priestoroch ZŠ (telocvičňa) 8.1.2021 v predpokladanom čase od 8:00 hod. do 15:00 hod.

 • Uhrádzanie poplatkov

  Prosíme rodičov a zákonných zástupcov, aby už v tomto kalendárnom roku 2020 neuhrádzali školské poplatky kvôli uzatvoreniu pokladne. Ak ešte evidujete nedoplatok, prosíme, aby ste ho uhradili až v januári 2021. Ďakujeme

 • Upozornenie

  Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

  dôrazne Vás upozorňujeme, že stále platí zákaz vstupu dospelým osobám do budovy školy, preto Vás prosíme, aby ste tento zákaz rešpektovali a na vyzdvihnutie dieťaťa zo školského klubu využili telefonický kontakt s vychovávateľkou dieťaťa.

  Zároveň Vás upozorňujeme, že povinnosť nosiť rúško stále platí pre celý školský areál, vrátane vonkajších priestorov.

  Ďakujeme

 • Návrat do školy

  Vážení rodičia, 

  dovoľte, aby sme Vás informovali, že nariadením RÚVZ bude na našej ZŠ s MŠ M. Hella v Štiavnických Baniach obnovené vyučovanie od utorka 1.12.2020.

  To znamená, že deti, ktoré navštevujú materskú školu a žiaci prvého stupňa už od utorka pokračujú v prezenčnom vyučovaní v škole tak, ako sme boli zvyknutí doteraz.

  Žiakom druhého stupňa pokračuje dištančné vzdelávanie online.

  Ďakujeme.

 • Riaditeľské voľno

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že v pondelok 30.11.2020 bude v ZŠ a MŠ M. Hella v Štiavnických Baniach voľno udelené riaditeľom školy z preventívnych dôvodov šírenia vírusu Covid 19 doporučené RÚVZ v Žiari nad Hronom.

  Deti z materskej školy a žiaci prvého stupňa teda zostanú doma. Žiaci druhého stupňa budú mať dištančné vyučovanie online ako obvykle.

  O ďalšom postupe v dochádzke do školy a o priebehu vyučovania Vás budeme informovať v pondelok, preto prosíme, aby ste sledovali oznamy.

  Ďakujeme.

 • Jesenné prázdniny

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  oznamujeme Vám, že v piatok 6.11.2020 a v pondelok 9.11.2020 sú jesenné prázdniny. To znamená, že žiaci nemajú vyučovanie, (ani druhý stupeň dištančné vyučovanie).

  V utorok 10.11.2020 sú žiaci prvého stupňa opäť povinní priniesť Vyhlásenie o bezinfekčnosti. (Prázdne tlačivo žiaci dostanú v škole, stačí ho podpísať.)

 • Vyhlásenie o bezinfekčnosti

  Vážení rodičia (najmä žiakov prvého stupňa),

  v posledných dňoch sme všetci zahltení rôznymi informáciami, ktoré sa veľmi rýchlo menia, často z minúty na minútu. I my sme dnes boli toho svedkami.

  Pred niekoľkými minútami (nedeľa 1.11.2020 večer) bolo zverejnené nové Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, ktoré musí Vaše dieťa odovzdať pri nástupe do školy po celoplošnom testovaní v utorok 3.11.2020. Vyhlásenie zákonného zástupcu nájdete v prílohe tohto oznamu. Je zverejnené aj na webovom sídle MŠVVaŠ SR: https://www.minedu.sk/aktualne-opatrenia-v-suvislosti-s-celoplosnym-testovanim-spolocna-zodpovednost/, v Prílohe 2. Tam sa môžete informovať aj o ďalších usmerneniach, ktoré súvisia so Spoločnou zodpovednosťou. 

  Ospravedlňujeme sa, že Vám víkendový večer naruší upozornenie na túto prichádzajúcu správu, no predpokladáme, že viacerí z Vás si zajtra budú môcť spomínané Vyhlásenie vytlačiť v práci.

  Ďakujeme za porozumenie.

 • Celoplošné testovanie

  Vážení rodičia,

  jesenné prázdniny budú od 30.10.2020 (piatok) do 2.11.2020 (pondelok). Nástup do školy je predpokladaný v utorok 3.11.2020. Aktuálne pokyny pre ďalší školský týždeň zverejníme na EduPage v pondelok 2.11.2020. Je možné, že po výsledkoch celoplošného testovania, bude zmena vo vyučovaní prvého stupňa (dištančne).

  Do dnešného dňa nie je k dispozícii tlačivo Vyhlásenie o bezinfekčnosti v novom znení, ktoré ste povinní v deň nástupu dieťaťa do školy a materskej školy  (3.11.2020) predložiť. Akonáhle bude k dispozícii, zverejníme ho.

  V deň nástupu do školy alebo materskej školy  3.11.2020 každé dieťa teda MUSÍ mať so sebou Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti, v opačnom prípade si rodič bude musieť prísť pre dieťa.

  Podľa vyjadrenia ZMOS pre samosprávy:

  7. Zákonný zástupca dieťaťa, ktoré navštevuje materskú školu, predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Materská škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.

  8. Zákonný zástupca žiaka, ktoré navštevuje základnú školu predloží po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe dieťaťa do základnej školy Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Tlačivo upravené v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 678 z 22. októbra 2020 zverejní ministerstvo školstva na svojom webovom sídle. Základná škola nevyžaduje od zákonného zástupcu negatívny výsledok RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.

  9. Zamestnanci materských škôl a základných škôl predložia zamestnávateľovi po celoplošnom testovaní pri prvom nástupe do zamestnania v zmysle Zákona č. 124/2006 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci certifikát o negatívnom výsledku RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19.

  10. Na žiakov prvého stupňa základnej školy, ktorí majú nad 10 rokov a nevedia sa preukázať negatívnym výsledkom RT - PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID – 19, sa nevzťahuje bod A1 ods. 13 a bod A.2 ods. 11 Uznesenia vlády č. 678/2020 (teda nemôžu sa zúčastňovať prezenčnej výučby).

  Zároveň prosíme zákonných zástupcov žiakov, ktorí majú nad 10 rokov, aby o výsledkoch testovania ich detí informovali triednych učiteľov do pondelka 8:00 hod.

 • Dištančné vyučovanie

     

  Milí rodičia a zákonní zástupcovia,

  vzhľadom na momentálnu situáciu budú žiaci 2. stupňa vzdelávaní dištančnou formou od pondelka 25.10.2020 do piatku 27.11.2020. Na našej škole bude toto vzdelávanie prebiehať cez aplikáciu ZOOM – ako sme už zvyknutí. Vzdelávanie je povinné a žiak sa vzdelávania musí aktívne zúčastňovať. Neprítomnosť Vášho dieťaťa ste povinní ospravedlniť u triedneho učiteľa v deň neúčasti dieťaťa na vyučovaní (cez EduPage alebo sms, telefonicky...)

  O aktuálnom rozvrhu hodín Vás budeme informovať správou v EduPage.

  Zároveň Vás touto cestou prosíme, aby ste dohliadli na to, že Vaše dieťa bude mať počas dištančného vzdelávania vytvorené vyhovujúce pracovné prostredie. To znamená, aby bolo dieťa vo vhodnom prostredí (nie v posteli) a aby malo pripravené všetky pomôcky, ktoré na vyučovanie potrebuje. (Ak by sa dieťa vzdelávalo napr. u starých rodičov, je potrebné zobrať si so sebou učebnice, zošity, rysovacie pomôcky a podobne.)

                                                           

   

 • Oznam

  Prosíme všetkých návštevníkov nášho školského areálu (rodičov, žiakov, sprevádzajúce osoby), aby dodržiavali nariadenie RÚVZ SR o nosení rúšok (aj v exteriéri). Chránime sa tým navzájom!

 • Návrat do školy po prerušení vyučovania

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  po prerušení vyučovania sa opäť stretneme v ZŠ s MŠ M. Hella dňa 19. 10. 2020 (pondelok). Pri nástupe do školy je potrebné, aby každý žiak priniesol podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Nájdete ho tu: https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-11102020/ alebo na stránke školy: https://www.zakladnaskola.com/dokumenty. 

  Podľa aktuálne platných opatrení RÚVZ SR sú všetci žiaci ZŠ (1. stupeň aj 2. stupeň) povinní nosiť rúško počas celého dňa v škole (v interiéri aj exteriéri). Povinnosťou zákonného zástupcu je zabezpečiť žiakovi hygienické vreckovky a 2 rúška na deň.

  Tešíme sa na Vás.

 • Zatvorenie školy

  Vážení rodičia,

  na základe nariadenia RÚVZ v Žiari nad Hronom bude ZŠ s MŠ M. Hella v Štiavnických Baniach uzatvorená v dňoch od 8. 10. 2020 do 16. 10. 2020 z dôvodu výskytu Covid 19. Nástup do školy a materskej školy je 19. 10. 2020 (pondelok). Žiaci sú v karanténe, mali by sa zdržiavať v domácom prostredí (odporúčame nenavštevovať sa navzájom doma ani vonku, nenavštevovať CVČ, ZUŠ, plavárne, ihriská, kiná, divadlá a podobné inštitúcie). Karanténa sa nevzťahuje na rodičov a rodinných príslušníkov. Zákonný zástupca dieťaťa do 11 rokov má nárok na OČR. Vyučovanie online cez aplikáciu ZOOM, ktoré je povinné, sa začína vo štvrtok 8. 10. 2020. Bližšie informácie o online vyučovaní dostanete v správe na EduPage. V prípade otázok kontaktujte, prosím, triedneho učiteľa.

 • Aktualizácia oznamu

  Vážení rodičia,

  od 10. 09. 2020 platí nové usmernenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ste povinní doložiť škole nové Vyhlásenie zákonného zástupcu (Príloha č.4), pokiaľ Vaše dieťa chýbalo v škole viac ako 3 dni. Prílohu si môžete stiahnuť linkom dole.

  Od 14. 09. 2020 je aktualizovaná informácia o povinnosti naďalej nosiť rúško vo vnútorných priestoroch školy pre všetkých žiakov. Žiakom 1. stupňa je rúško iba odporúčané vo svojej triede počas vyučovania, mimo svojej triedy je aj pre nich rúško povinné. Žiaci 2. stupňa sú povinní nosiť rúško počas celého pobytu v škole, s výnimkou času, v ktorom jedia.

 • Organizácia šk.roka 2020/2021

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  tešíme sa na vzájomné stretnutie 2.9. 2020. A aby naše stretnutie prebehlo v súlade s nariadením MŠVVaŠ SR, dovoľte, aby sme Vás oboznámili s organizáciou prvých školských dní.

  Zákonný zástupca žiaka je pre svoje dieťa povinný zabezpečiť:

  1. Dve rúška na každý deň, hygienické vreckovky.

  2. Vyplnený zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa, ktorý si môžete stiahnuť na stránke školy (zakladnaskola.com) alebo na stránke https://www.minedu.sk/zakladne-skoly-a-skolske-zariadenia-aktualizovane-2682020/ (Prílohy 3 a 4)

  • Dochádzka na vyučovanie je pre žiakov povinná.
  • Zákonný zástupca žiaka zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do ZŠ alebo MŠ. Pri prvom nástupe žiaka do školy predkladá čestné prehlásenie (príloha č. 4) alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do ZŠ a MŠ v trvaní viac ako 3 dni predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenia (príloha č. 5).
  • Škola neorganizuje hromadné otvorenie školského roku s výnimkou prvého ročníka, ktoré sa uskutoční v priestoroch prváckej triedy s rúškami a výhradne len v sprievode zákonných zástupcov.
  • V prvý školský deň (2.9.2020) ešte nebude zabezpečená strava a ŠKD. Žiaci budú v škole len nevyhnutný čas na podanie prvých informácií (približne do 9:00).
  • V prvý školský deň (2.9.2020) je potrebné zabezpečiť dovoz Vašich detí individuálne, nakoľko informácie o školskom autobuse Vám budú poskytnuté pánom školníkom pred budovou školy v čase od 8:00 do 9:00. Následne Vás bude pán školník v priebehu dňa kontaktovať telefonicky s aktuálnymi časmi odvozov Vašich detí do školy dňa 3.9.2020.
  • Pri vstupe do školy sa vykonáva ranný filter.
  • Žiaci prvého stupňa majú odporúčané nosiť rúška, ostatní žiaci povinne nosia rúško všade vo vnútorných priestoroch školy, vrátane svojej triedy v interných priestoroch školy.
  • Podmienky vstupu do školy a infografika sú zverejnené na viditeľných miestach pri vstupe do budovy školy (nástenka a vstupné dvere).
  • Dodržiavať zásady R – O – R (ruky – odstup – rúško), v zmysle pokynov jednotlivých fáz.
  • V čase do 14.09.2020 sa nebudú spájať skupiny žiakov z rôznych tried a podľa možností neorganizovať činnosť ŠKD v zberných skupinách.
  • Stravovanie žiakov ZŠ: Prvý stupeň sa bude stravovať v jedálni MŠ na prízemí budovy školy v čase od    11:30 – 1.A, 12:00 -  2.A, 12:30 – 3.A, 13:00 – 4.A.
  • Druhý stupeň sa bude stravovať v jedálni ZŠ v čase         11:30 – 5.A, 12:00 -  6.A,  12:30 – 7.A, 13:00 – 8.A, 13:30 – 9.A.

   

  • Desiatu dostanú žiaci ZŠ aj MŠ vo svojej kmeňovej triede. Desiata sa bude vydávať až od 7.9.2020.
  • Počas trvania špeciálneho usmernenia počas obdobia pri otvorení školského roku sa žiaci budú zdržiavať aj počas veľkej prestávky vo svojej kmeňovej triede.
  • Ku krúžkovej činnosti bude vydané usmernenie aktuálne k 1.10.2020 a podľa neho sa bude ďalej postupovať.
  • V mesiaci september by mala prebehnúť škola v prírode, ale len po odsúhlasení príslušným RÚVZ.
  • V období od 16.09.2020 sa bude postupovať podľa jednotlivých fáz semaforu vypracovaných pre školy MŠVVaŠ SR.
  • Pri podozrení na ochorenie žiaka/pracovníka je prvý kontakt rodiča/pracovníka (nie riaditeľa) so všeobecným lekárom len telefonicky. Škola, rodič, pracovník školy nekontaktuje RÚVZ.

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella
  Zš S MŠ M. Hella Štiavnické Bane č. 128, 969 81
 • 045 6929187

Fotogaléria