Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • V sieti

  Pekný deň prajem, vážení rodičia a milí kolegovia,

  z UPSVaR nám zaslali informáciuu pre rodičov a učiteľov, na základe ktorej by som Vám rád dal do pozornosti dnešnú večernú ponuku na programe RTVS 2. Dnešné večerné vysielanie bude patriť dokumentu V sieti. Jedná sa o dlho očakávaný dokumentárny film, ktorý naliehavým spôsobom otvára tabuizovanú tému zneužívania detí na internete. Film nie je určený výlučne pre profesionálov, ale pre celú širokú verejnosť, rodičov.

  Upútavka na film:

  https://www.youtube.com/watch?v=OxUZz5wP5Pc

  Viac o filme tu:

  https://www.rtvs.sk/televizia/program/17184/263680

  Program: RTVS 2 (10.3.2021)

  20:10 – 21:50    V sieti (dokumentárny film)

  21:50 – 23:00    Diskusia k dokumentárnemu filmu V sieti - Čo sa deje za dverami detskej izby?

  23:00 – 23:16    V sieti (film o filme)

  Chcem Vás poprosiť, venujte tomuto filmu pozornosť, zvlášť v tejto ťažkej pandemickej situácii, keď sú najmä deti 2. stupňa už takmer rok zavreté vo svojich detských izbách. Urobme všetko pre to, aby sme aj týmto spôsobom prispeli k ochrane našich detí.

  Vopred Vám ďakujem za Váš čas a želám pekný deň.

  Mgr. Pavel Michal – riaditeľ školy

 • Vyučovanie od pondelka 8. 3. 2021

  Vážení rodičia,

  aktualizujeme informáciu o prezenčnom vyučovaní žiakov materskej školy a žiakov 1. stupňa ZŠ s MŠ M. Hella v Štiavnických Baniach.

  Podľa aktuálnych rozhodnutí MŠVVaŠ SR je možné, aby prebiehala výučba na našej ZŠ s MŠ od pondelka 8. 3. 2021 prezenčne. To znamená, že do materskej školy i základnej školy (1. stupeň) môžu nastúpiť všetci žiaci, ktorých rodičia budú mať o prezenčné vyučovanie detí záujem.

  Pri nástupe dieťaťa do školského zariadenia bude rodič povinný predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu potvrdeného testom (alebo výnimkou z testovania) nie starším ako 7 dní. Vyhlásenie o bezinfekčnosti môžete poslať cez rodičovské konto na EduPage alebo po dieťati (Príloha č. 11a). Nájdete ho tu: https://www.minedu.sk/25896-sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-3-2021/ 

   

 • Vyučovanie od pondelka 8. 3. 2021

  Vážení rodičia,

  dovoľte nám informovať Vás o aktuálnej situácii týkajúcej sa prezenčného vyučovania žiakov materskej školy a 1. stupňa ZŠ s MŠ M. Hella v Štiavnických Baniach.

  Podľa aktuálnych rozhodnutí MŠVVaŠ SR je možné, aby prebiehala výučba na našej ZŠ s MŠ od pondelka 8. 3. 2021 prezenčne. To znamená, že do materskej školy i základnej školy (1. stupeň) môžu nastúpiť všetci žiaci, ktorých rodičia budú mať o prezenčné vyučovanie detí záujem. Pri nástupe dieťaťa do školského zariadenia bude rodič povinný predložiť vyhlásenie o bezinfekčnosti zákonného zástupcu potvrdeného testom (alebo výnimkou z testovania) nie starším ako 7 dní.

  Sami však istotne vnímate, že situácia sa môže zmeniť zo dňa na deň, dokonca z hodiny na hodinu, preto Vám ešte v priebehu víkendu (najneskôr v nedeľu dopoludnia) po oznámení výsledkov testovania potvrdíme, či deti naozaj môžu v pondelok do školy nastúpiť. Ďakujeme za pochopenie.

 • Opätovné zatvorenie školských zariadení

  Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

  oznamujeme Vám, že kvôli momentálnej pandemickej situácii je od stredy 3. 3. 2021 prezenčné vyučovanie znovu prerušené. Do školského klubu (1.stupeň ZŠ) a do materskej školy budú môcť prísť striktne iba tie deti, ktorých obidvaja rodičia musia denne dochádzať do práce a zamestnávateľ im neumožnil pracovať z domu. (Patria ku kritickej infraštruktúre - zdravotníci, hasiči, polícia, predavačky a podobne.) Prosíme rodičov, ktorí sú v tejto situácii, aby urýchlene kontaktovali triedne učiteľky svojich detí a oznámili im, že potrebujú umiestniť svoje dieťa do školského zariadenia. Ďakujeme.

 • Návrat po prázdninách

  Vážení rodičia,

  dovoľte, aby sme Vám pripomenuli, že návrat detí po prázdninách do školy (1.stupeň) a materskej školy je stále podmienený negatívnym testom jedného z rodičov (nie starším ako 7 dní), ktorí žijú s dieťaťom v spoločnej domácnosti.

  Preto Vám dávame do pozornosti, že testovanie v telocvični ZŠ v Štiavnických Baniach bude prebiehať v sobotu 20.2.2021 v čase od 8:00 do 12:00 hod.

 • Testovanie v Štiavnických Baniach

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že v priestoroch telocvične ZŠ v Štiavnických Baniach bude vytvorené mobilné odberové miesto v sobotu 13.2.2021. Možnosť otestovať sa antigénovými testami môžete využiť v čase od 8:00 do 12:00 hod.

 • Čestné vyhlásenie

  Vážení rodičia,

  dovoľte, aby sme Vás informovali, že pri nástupe žiaka do materskej školy alebo základnej školy (1. stupeň), bude potrebné, aby dieťa so sebou malo Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním údajov. Nájdete ho tu: https://www.minedu.sk/data/att/18620.docx .

  Jeho prílohou by mala byť: Kópia potvrdenia o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie alebo potvrdenie o výnimke.

  K ich doručeniu môžete využiť aplikáciu EduPage a z rodičovského konta nám ich môžete poslať elektronicky. Rovnako môžete odoslať aj potvrdenie o negatívnom teste.

  Zároveň Vás chceme informovať, že bude možnosť aj prísť v pondelok ráno 8.2.2021 spolu s dieťaťom a potrebné Čestné vyhlásenie vyplniť a podpísať osobne.

 • Návrat do školy

  Vážení rodičia,

  od 8.2.2021 (pondelok) sa obnovuje prezenčné vyučovanie v materskej škole a na 1. stupni základnej školy. Nástup dieťaťa do školského zariadenia je podmienený negatívnym testom aspoň jedného z rodičov, ktorí s dieťaťom žijú v spoločnej domácnosti, ktorý nesmie byť starší ako 7 dní. (To znamená, že platný bude negatívny test s dátumom od 2.2.2021).

  Pri vstupe do školy i materskej školy bude musieť každé dieťa odovzdať aj Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov. Odkaz na toto Čestné vyhlásenie Vám poskytneme v najbližších dňoch, nakoľko toto má byť ešte aktualizované MŠVVaŠ SR.

  Zároveň Vás chceme informovať, že môžete využiť možnosť dať sa otestovať aj priamo v telocvični našej ZŠ s MŠ M. Hella v Štiavnických Baniach v sobotu 6. 2. 2021 v čase od 8:00 do 14:00 hod.

 • Celoslovenské skríningové testovanie

  Vážení rodičia,

  dovoľte nám oznámiť, že v súvislosti s celoslovenským skríningovým testovaním obyvateľov bude  v dňoch 23. a 24. januára 2021 zriadené mobilné odberové miesto aj v obci Štiavnické Bane. V priestoroch telocvične ZŠ bude možnosť dať sa otestovať antigénovým testom.

  V súvislosti so zabezpečením a s organizáciou testovania Vás prosíme, aby ste svoj záujem dať sa otestovať v obci Štiavnické Bane nahlásili triednemu učiteľovi Vášho dieťaťa do zajtra (utorok 19.01.2020 do 8:00 hod.). Ďakujeme.

 • Oznam

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  školské vyučovanie bude aj v týždni od 18. 1. 2021 prebiehať dištančnou formou (online cez aplikáciu ZOOM) pre všetkých žiakov základnej školy (1. stupeň aj 2. stupeň).

  Z tohto dôvodu Vás informujeme, že pokiaľ rodičovi nie je umožnené pracovať z domu, je možné od 18.1.2021 zriadiť školský klub detí 1.stupňa pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry (zdravotníci, hasiči, príslušníci policajného zboru a pod.) alebo pre deti, ktorých rodičia nemajú umožnené vykonávať prácu z domu. Za rovnakých podmienok bude otvorená aj trieda materskej školy. Zvoz detí školským autobusom bude zabezpečený.

  Pokiaľ patríte do tejto skupiny, prosíme Vás, aby ste svoj záujem o umiestnenie dieťaťa v materskej škole alebo v ŠKD nahlásili triednemu učiteľovi dieťaťa ešte dnes 14.1.2021 (štvrtok) do 18:00 hod.

 • Začiatok vyučovania

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  podľa aktuálnych informácií z MŠVVaŠ SR začne školské vyučovanie v kalendárnom roku 2021 od pondelka 11.1.2021 pre všetkých žiakov základnej školy (1. stupeň aj 2. stupeň) dištančnou formou (online cez aplikáciu ZOOM).

  Zároveň Vás informujeme, že v prípade potreby je možné od 11.1.2021 otvoriť triedu materskej školy a zriadiť školský klub detí 1.stupňa výhradne pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry (zdravotníci, hasiči, príslušníci policajného zboru a pod.) alebo pre deti, ktorých ani jeden z rodičov nemá umožnené vykonávať prácu z domu. Pokiaľ patríte do tejto skupiny, prosíme Vás, aby ste svoj záujem o umiestnenie dieťaťa v materskej škole alebo v ŠKD nahlásili triednemu učiteľovi dieťaťa do 7.1.2021 (štvrtok) do 10:00 hod.

  Nakoľko je situácia vážna, vysoko odporúčame, aby deti zostali doma, ak je to aspoň trochu možné. Dávame Vám do pozornosti aj informáciu, že v termíne od 11.1.2021 do 18.1.2021 bude vyplácaná pandemická OČR.

 • Začiatok vyučovania v roku 2021

  Vážení rodičia, milí žiaci.

  Dovoľte, aby sme Vám poďakovali za trpezlivosť a spoluprácu v roku 2020. Zároveň Vám do nového roku želáme veľa úsmevov, radosť, pokoj a hlavne zdravie.

  A pretože už všetci spoločne očakávame začiatok vyučovania v kalendárnom roku 2021, chceme Vás ubezpečiť, že sledujeme aktuálnu situáciu a po zverejnení ďalších pokynov z MŠVVaŠ SR Vám hneď (pravdepodobne v priebehu utorka 5.1.2021) poskytneme potrebné informácie.

 • Vianočné prázdniny

  Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

  vianočné prázdniny v základnej škole a zároveň aj v materskej škole budú od pondelka 21.12.2020 do piatku 8.1.2021. Začiatok vyučovania v základnej škole i v materskej škole je v pondelok 11.1.2021.

  Nástup do školy pre žiakov 2. stupňa ZŠ (5. – 9. ročník) bude podmienený negatívnym výsledkom testu na Covid-19 žiaka a jedného zákonného zástupcu žiaka.

  Mobilné odberové miesto (testovanie) bude zriadené v priestoroch ZŠ (telocvičňa) 8.1.2021 v predpokladanom čase od 8:00 hod. do 15:00 hod.

 • Uhrádzanie poplatkov

  Prosíme rodičov a zákonných zástupcov, aby už v tomto kalendárnom roku 2020 neuhrádzali školské poplatky kvôli uzatvoreniu pokladne. Ak ešte evidujete nedoplatok, prosíme, aby ste ho uhradili až v januári 2021. Ďakujeme

 • Upozornenie

  Vážení rodičia a zákonní zástupcovia,

  dôrazne Vás upozorňujeme, že stále platí zákaz vstupu dospelým osobám do budovy školy, preto Vás prosíme, aby ste tento zákaz rešpektovali a na vyzdvihnutie dieťaťa zo školského klubu využili telefonický kontakt s vychovávateľkou dieťaťa.

  Zároveň Vás upozorňujeme, že povinnosť nosiť rúško stále platí pre celý školský areál, vrátane vonkajších priestorov.

  Ďakujeme

 • Návrat do školy

  Vážení rodičia, 

  dovoľte, aby sme Vás informovali, že nariadením RÚVZ bude na našej ZŠ s MŠ M. Hella v Štiavnických Baniach obnovené vyučovanie od utorka 1.12.2020.

  To znamená, že deti, ktoré navštevujú materskú školu a žiaci prvého stupňa už od utorka pokračujú v prezenčnom vyučovaní v škole tak, ako sme boli zvyknutí doteraz.

  Žiakom druhého stupňa pokračuje dištančné vzdelávanie online.

  Ďakujeme.

 • Riaditeľské voľno

  Vážení rodičia,

  oznamujeme Vám, že v pondelok 30.11.2020 bude v ZŠ a MŠ M. Hella v Štiavnických Baniach voľno udelené riaditeľom školy z preventívnych dôvodov šírenia vírusu Covid 19 doporučené RÚVZ v Žiari nad Hronom.

  Deti z materskej školy a žiaci prvého stupňa teda zostanú doma. Žiaci druhého stupňa budú mať dištančné vyučovanie online ako obvykle.

  O ďalšom postupe v dochádzke do školy a o priebehu vyučovania Vás budeme informovať v pondelok, preto prosíme, aby ste sledovali oznamy.

  Ďakujeme.

 • Jesenné prázdniny

  Vážení rodičia, milí žiaci,

  oznamujeme Vám, že v piatok 6.11.2020 a v pondelok 9.11.2020 sú jesenné prázdniny. To znamená, že žiaci nemajú vyučovanie, (ani druhý stupeň dištančné vyučovanie).

  V utorok 10.11.2020 sú žiaci prvého stupňa opäť povinní priniesť Vyhlásenie o bezinfekčnosti. (Prázdne tlačivo žiaci dostanú v škole, stačí ho podpísať.)

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella
  Zš S MŠ M. Hella Štiavnické Bane č. 128, 969 81
 • 045 6929187

Fotogaléria