Navigácia

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Návrat do školy 2

  Vážení rodičia,

  na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ o obnovení vyučovania a na základe rozhodnutia obce Štiavnické Bane Vám oznamujem, že v ZŠ s MŠ M. Hella v Štiavnických Baniach bude od 22. júna 2020 obnovené školské vyučovanie pre žiakov 6. až 9. ročníka ZŠ.

  Návšteva školy v danom termíne je dobrovoľná a rozhoduje o nej zákonný zástupca žiaka. Žiadame Vás, aby ste triednemu učiteľovi svojho dieťaťa do 16. 6. 2020 oznámili , či Vaše dieťa od pondelka 22. 6. 2020 nastúpi do školy.

  Ďakujeme.

 • Návrat do školy 1

  Vážení rodičia, v rámci hygienických opatrení vás žiadame, aby ste nevstupovali do budovy školy (za drevené dvere vedúce na chodbu). Keď idete vyzdvihnúť svoje dieťa z klubu, zavolajte učiteľke, s ktorou v tom čase dieťa je alebo sa obráťte na dozor na dolnej chodbe. Dieťa privedieme. Ďakujeme za porozumenie.

 • Návrat do školy pre žiakov 1. - 5. ročníka

  Dobrý deň. Prosíme rodičov, ktorí majú záujem o dobrovoľné vyučovanie pre svoje deti 1. až 5. ročníka v čase od 1. júna 2020, aby túto skutočnosť nahlásili triednym učiteľov svojich detí. Čím skôr, tým lepšie, aby sme mohli zorganizovať vyučovanie. Ďakujeme a tešíme sa!

 • Zápis do 1. ročníka

   

  Ak si chcete ušetriť vypisovanie údajov na zápise, vyplňte prosím elektronickú prihlášku

 • Online vyučovanie

  Vážení rodičia a žiaci. Od zajtra, 25.3.2020 štartujeme vyučovanie cez internet. Budete potrebovať prístup na internet a aplikáciu Zoom. Inštrukcie obdržíte od triednych učiteľov Vašich detí behom dnešného dňa, hlavné je ID číslo jednotlivých učiteľov a časy, kedy je potrebné prihlásiť sa. Veríme, že touto bezpečnou formou budeme môcť pokračovať vo výučbe, ktorá bude podobná reálnej škole a bude deti baviť. Dôrazne Vás žiadame, aby ste v tejto ťažkej situácii spolupracovali so školou a spravili všetko pre to, aby mohlo čo najviac napredovať vzdelávanie. Sledujte našu stránku a komunikujte s učiteľmi.

 • Presunutie termínu DOD a zápisu

  Kvôli uzatvoreniu školských zariadení z dôvodu šírenia koronavírusu Vám oznamujeme, že termín zápisu do prvého ročníka, ako aj termín Dňa otvorených dverí v ZŠ s MŠ M. Hella Štiavnické Bane, je PRESUNUTÝ na iný termín, o ktorom Vás budeme včas informovať. Ďakujeme za porozumenie.

 • Samoštúdium

  Vážení rodičia, podľa Usmernenia ministerky školstva vo veci prerušenia vyučovania v školách, ktoré je zapríčinené šírením koronavírusu, je našou povinnosťou zabezpečiť samoštúdium žiakov. Oznamujeme Vám, že prácu na doma budeme žiakom zasielať prostredníctvom EduPage a formou sms správy vždy v pondelok a v stredu na nasledujúce dni. Oznam Vám bude zasielať triedny učiteľ, na ktorého sa môžete obrátiť aj s prípadnými otázkami.

 • Oznam

  Vážení rodičia,
  na základe rozhodnutia krí­zového štábu SR v súvislosti s koronaví­rusom Vám oznamujeme, že ZŠ  s MŠ  M. Hella bude od 13.3.2020 do 29. 3. 2020 zatvorená. O ďalšom postupe Vás budeme informovať. Ďakujeme za porozumenie a dôveru. 

 • Riaditeľský oznam

  Vážení rodičia, riaditeľ ZŠ s MŠ M. Hella v Štiavnických Baniach vyhlasuje na deň 13. 3. 2020 (piatok) chrípkové prázdniny z dôvodu absencie žiakov (35%). O ďalšom postupe (po rozhodnutí krízového štábu SR) v súvislosti s koronavírusom Vás budeme informovať. Ďakujeme za porozumenie a dôveru.

 • Rušíme Deň otvorených dverí

  Ospravedlňujeme sa deťom, rodičom a všetkým Vám, ktorí ste sa tešili na Deň otvorených dverí v našej škole. Z dôvodu prevencie pred šírením koronavírusu bolo odporučené zrušiť všetky verejné podujatia. Uvedomujeme si vážnosť situácie, a preto sme sa aj my rozhodli Deň otvorených dverí na našej škole PRESUNÚŤ NA INÝ TERMÍN, o ktorom Vás budeme včas informovať. Ďakujeme za pochopenie.

 • Usmernenie ku koronavírusu

  Dobrý deň.

  Prosím, preštudujte si usmernenie Ministerstva školstva SR v súvislosti so šírením koronavírusu.

 • Deň otvorených dverí - ZRUŠENÉ

  Dňa 12.3.2020 Vás srdečne pozývame na deň otvorených dverí. Otvorené hodiny budú v čase od 8:00 do 9:35, potom bude nasledovať prezentácia školy do 10:30.

  Rozvrh:

  1. ročník:  MAT, SJL Mgr. Hudáková

  2. ročník: SJL Mgr. Pataky a ANJ Gerhard

  3. ročník: ANJ Ing. Vicianová, Gerhard, PRI Mgr. Abrahámová

  4. ročník: SJL Mgr. Smutná, MAT Mgr. Matúšková

  5. ročník: MAT Mgr. Trubanová, INF PaedDr. Červenka

  6. ročník: SJL Mgr. Furdáková, MAT Mgr. Trubanová

  7. ročník: MAT PaedDr. Červenka, SJL Mgr. Furdáková

  8. ročník: SJL Mgr. Slúková, ANJ Ing. Vicianová

  9 ročník: BIO Mgr. Abrahámová, DEJ Mgr. Blaho

 • Školský karneval

  V piatok 21.2.2020 bude prebiehať v škole karneval. Všetci sa tešíme na skvelé masky a dobrú zábavu.

 • Fašiangový sprievod

  Milí rodičia a žiaci, srdečne vás pozývame dňa 15.2.2020 na fašiangový sprievod. Vyráža sa o 15:30 zo školy. Pred kultúrnym domom sa budú predávať zabíjačkové špecality.

 • Koniec zbierky pre Keňu

  Dňa 7.2.2020 končí zbierka pre Keňu. Chceme sa všetkým poďakovať, ktorí zatiaľ prispeli.

 • Oznam o platbe za krúžky

  Z dôvodu zmeny VZN v obci Štiavnické Bane oznamujeme rodičom a zákonným zástupcom, že v druhom polroku šk. roka 2019/2020 bude potrebné uhradiť poplatok za krúžkovú činnosť. Ide o sumu 2€ mesačne, pričom nezáleží, koľko krúžkov dieťa v našej škole navštevuje. Celkový poplatok do konca šk. roka teda bude 10€. Prosíme uhradiť celú sumu 10€ do 29. 02. 2020 na

  číslo účtu: SK44  5600 0000 0014 1930 3005

  variabilný symbol: 20

  do poznámky zadať: CVC, meno žiaka

 • Pomoc žiakom v Keni

  Pomôcť školopovinným deťom v Keni môžu aj naši žiaci. Stačí, keď do školy prinesú ako dar školské písacie pomôcky (perá, ceruzky, pastelky, fixky a pod.), alebo malú finančnú hotovosť. Zbierka pre Keňu trvá do 7. 2. 2020. Viac o škole v Keni sa dozviete na

 • Autobusy od 27.1.2020

  Spomínané pokračovanie premávania spojov bude vďaka dohode medzi ZMOS región Žiar nad Hronom a SAD Zvolen z dnešného dňa.

 • Autobusy 27.1.2020

  Dobrý deň. Oznamujeme všetkým rodičom a žiakom, že autobusy od pondelku 26.01.2020 pôjdu podľa cestovného poriadku. Takže sa zajtra všetci v škole uvidíme a môžeme sa nerušene pripravovať na polrok.

   

Novinky

Kontakt

 • Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella
  Zš S MŠ M. Hella Štiavnické Bane č. 128, 969 81
 • 045 6929187

Fotogaléria