Navigácia

Mgr. Zlatica Slúková

Vitajte na mojich stránkach!

Zlatica Slúková - učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov (Slovenský jazyk a literatúra , Náboženská výchova) pre II. stupeň ZŠ a stredné školy.

V škoskom roku 2014/2015 vediem krúžok - Monitor zo SJL a Zdravotnícky krúžok.

V súčasnosti mám na starosti školskú knižnicu.

Kontakt

Miestnosť:
Email:
Telefón:

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella
    Zš S MŠ M. Hella Štiavnické Bane č. 128, 969 81
  • 045 6929187

Fotogaléria