Navigácia

Mgr. Miriam Abrahámová

Vitajte na mojich stránkach!

 

Miriam Abrahámová,

učiteľka ZS s MS M.Hella Štiavnické Bane, vyučujem predmety biológia a chémia.

Na škole vediem biologický krúžok. Krúžok je veľmi zaujímavý, žiaci sa učia zaujímavosti o prírode, rastlinách a živočíchoch.... Majú možnosť odskúšať si rôzne pokusy, pracovať s mikroskopom, naživo sa stretnúť v prírode s rôznymi druhmi bezstavovcov, poznávať rôzne druhy rastlín a stromov... 

 

Kontakt

Miestnosť:
Email:
Telefón:

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella
    Zš S MŠ M. Hella Štiavnické Bane č. 128, 969 81
  • 045 6929187

Fotogaléria