Navigácia

Zoznam krúžkov

WWW Názov   
Atletika
Biologický krúžok
Číslo = môj kamarát
Florbal
Futbalový krúžok
Hasičský krúžok
Hravá angličtina pre MŠ
Chov koní a jazdectvo
Krúžok Konverzácia z AJ 1. -4. roč.
Krúžok Konverzácia z AJ pre 5. -9. roč
Krúžok šikových rúk
Literárno dramatický
Mladý zdravotník
Monitor z matematiky
Monitor zo SJL
Pohybové hry
Príprava na výtvarnú súťaž
Sokoliarsky krúžok
Foto Foto Foto Foto
Turisticko-prírodovedný

© aScAgenda 2020.0.1218 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.06.2020

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella
    Zš S MŠ M. Hella Štiavnické Bane č. 128, 969 81
  • 045 6929187

Fotogaléria