Navigácia

Zoznam tried › Trieda 9.A

Zoznamy žiakov: 1.A2.A3.A4.A5.A6.A7.A8.A9.AMŠ AMŠ BMŠ C
Triedny učiteľ: Mgr. Júlia Trubanová
Učebňa: Trieda 37
Počet žiakov: 15, z toho chlapcov: 7 a dievčat: 8 • Rozvrh
Kat. číslo Meno Priezvisko   
2    Veronika Gembešová
7    Ivan Marcinek
8    Zuzana Neuschlová
10    Laura Pastierová
11    Natália Peničková
13    Magdaléna Stodůlková
14    Peter Šarkézy
16    Adam Ján Šemoda
17    Filip Totkovič
19    Zuzana Zvarová
21    Michal Bali
22    Michaela Chabadová
23    Adela Prefertusová
24    Kevin Kollár
25    Marián Kliment

© aScAgenda 2020.0.1218 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 30.06.2020

Novinky

Kontakt

  • Základná škola s materskou školou Maximiliána Hella
    Zš S MŠ M. Hella Štiavnické Bane č. 128, 969 81
  • 045 6929187

Fotogaléria